top of page

課程內容

成品評分

導師將根據數項客觀的評分準則,如作品的內容主線、選材、剪輯技巧、視覺呈現手法等,為學員的作品評鑑,並提供改進建議。

課堂器材

​電腦:                      建議: CPU i5 ,RAM 16GB 或以上,

                              並裝有Davinci Resolve 14或

                              以上版本

其它:                      3.5mm 耳機

​額外服務

短片剪輯課程 Davinci Resolve

本課程旨在教導學生如何根據他們所編排的故事板,把他們拍攝的影片進行排序、篩選和導入至免費的短片剪輯軟件 - Davinci Resolve。  

 

學生將有機會探索專業視頻編輯的技巧,並可繼續使用此免費軟件在家中進行編輯。由於此應用程式是免費的,學生的學習動機和學習動力將能大大提升。

​課程大綱

01/

後期製作概念及軟件簡介