top of page

​聯絡我們

Coxana Innovation Limited

WhatsApp:      +852 6026 8204

電郵:                 inspire@coxana.com

郵寄:                 九龍長沙灣荔枝角道822號二樓西翼

如果您對我們提供的服務或售賣產品有任何查詢,請填寫以下表格。 我們在收到表格後儘快與您聯繫。

感謝各界支持

讓我們一起推廣STEM教育
bottom of page